kelderdichting

kelderdichting : waterdichting

Peter Piens, Oudenaarde, Oost-Vlaanderen, België

  

 

Waterdichting en kelderdichting

Waterdichting is een belangrijk onderdeel van kelderdichting en het bestrijden van vocht.

Het behandelen van waterdichting kan zowel ter voorkoming als tot het verhelpen van een vochtprobleem worden toegepast. Schade aan de wanden en de vloer van de kelder en aan het bestaande voegwerk moet eerst vakkundig worden hersteld vooraleer er tot de eigenlijke waterdichting kan worden overgegaan.

Waterdichting slaat dus op alle technieken die worden toegepast om bvb. een kelder waterdicht te maken. Bij kelderdichting wordt ervoor gezorgd dat alle vochtinsijpeling in de kelder wordt vermeden.

Want een vochtprobleem door doorsijpelend of binnendringend water is er de eerste oorzaak van dat een kelder niet optimaal kan worden benut. Voor het behandelen van dit probleem kan u bij ons terecht. Contacteer ons dus gerust.

terug naar hoofdmenu